กาแฟ / ชา

Showing all 12 results

 • Classic

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : เมล็ดกาแฟอะราบิก้าผสมโรบัสต้า
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Espresso AM

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : เมล็ดกาแฟอะราบิก้าผสมโรบัสต้า
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Espresso M

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : เมล็ดกาแฟอะราบิก้าผสมโรบัสต้า
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Pawich 101

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : เมล็ดกาแฟอะราบิก้าผสมโรบัสต้า
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Pawich 102

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : เมล็ดกาแฟอะราบิก้าผสมโรบัสต้า
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Pawich cocoa 101

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : ผงโกโก้ผสมครีมข้นและน้ำตาล
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 250 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Pawich cocoa 102

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : ผงโกโก้​100%
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 250 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Pawich ครีมข้น

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : ผงครีมข้น
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • Premium S

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : เมล็ดกาแฟอะราบิก้าผสมโรบัสต้า
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –

 • ชาเขียว

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : ชาอู่หลง
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 250 กรัม
  ขายส่ง : –

 • ชาไทย

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : ชาอัสสัม ผสมชาอู่หลง
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 250 กรัม
  ขายส่ง : –

 • ดิริครีมข้น

  รายละเอียด/คุณสมบัติ : ผงครีมข้น
  ลักษณะ : –
  ขนาดบรรจุ : –
  ขายปลีกขั้นต่ำ : 500 กรัม
  ขายส่ง : –